Website op maat

Uw web-ambities, onze uitdaging

Geen van de websites die wij maken zijn standaard want uw bedrijf, dienst verlening en of producten zijn dat ook niet! Basco Webworks werkt voor uiteenlopende bedrijven aan maatwerk websites, waarbij we een andere werkwijze hebben dan de meeste “webbouwers”. Daarom zien we ons niet als enkel een uitvoerende partij.
Er zijn er namelijk zoveel die dat kunnen!

We denken mee, geven advies en we gaan samen voor succes!

De Basco Webworks aanpak

Hoe groter de projecten, of des te creatiever uw idee voor een website, webshop, online dienst of applicatie, des te belangrijker het wordt om voorafgaand aan de ontwikkeling over al de facetten na te denken. In veel gevallen krijgt u na één of tweetal goede gesprekken van een web-bureau een voorstel met een duidelijke omschrijving over waarom u vooral voor hun moet kiezen. Met wat geluk krijgt u zelfs netjes per onderdeel inzichtelijk wat de kosten zijn maar “weet u dan zeker welke features ( ~ mogelijkheden) er voor uw webproject ontwikkeld gaan worden?”

En als zelfs dat helemaal uiteen gezet is, weet u dan ook of er overal over nagedacht is?

Basco Webworks zet bij grote projecten in op een begeleiding van idee tot de live-gang van de website en alles wat daarna nodig is.

Doelen vertalen naar praktische uitwerking

We werken samen met onze klanten aan een document (plan van aanpak) waarbij wij hun visie, missie en doelen omschrijving in praktische en realiseerbare doelen. Samen met u, willen we antwoorden op drie belangrijke vragen:

Wie is uw doelgroep en wat spreekt uw doelgroep aan?
De marketing van uw website (look & feel, usability)

Wat is er in de praktijk nodig om uw ambities waar te maken?
traffic?, gebruiksgemak?, conversie?

Waar/hoe gaat u verdienen met uw website/shop/applicatie?
Wat zijn de conversie kritische punten?

Aansluitend op het PVA stellen wij een project-begroting op waar alle onderdelen in detail uiteengezet en met calculatie worden weergegeven. Zo heeft u volledig inzicht in wat we van plan zijn te gaan doen, kunnen we tijdig signaleren wanneer het anders kan of zelfs moet en weet u bij voorbaat wat u krijgt voor uw centen.