Mark Johnson

Passionate web designer and art lover.

Wat je zelf aan de vindbaarheid van je website kunt doen

Of het nu gaat om kostenbesparing of een kwestie van de teugels in eigen hand houden. In deze blog geven we uitleg en tips om zelf wat aan die vindbaarheid van de website te doen.


0 Comments12 Minutes


Website echt beter vindbaar met https?

Hoe bepalend SSL is voor veiligheid & vindbaarheid


0 Comments7 Minutes


Hoe groot is het risico op boette bij EU privacy wetgeving?

Per 25 mei 2018 moet je, je houden aan deze nieuwe wetgeving. AVG wat doe jij er mee?


0 Comments6 Minutes